Saturday, September 22, 2007

el salamo 3alikom kol sana w 2nto tibeeen
2a gama3aaaaaa fe fatar (dish party) le dof3at 2ola 3mara w le group el be2a isa yoom el 2rba3 fe koliat fnoon gamela fe mazloom w 7ant2abel el sa3a 5 isa . ya rat bgad kolo eegy 7atb2a gamda 2wiiiiiiiiiii isa .